Διεθνές Συνέδριο: Περάσματα, διελεύσεις: όψεις μιας λογοτεχνίας εν κινήσει (Θεσ/κη 1-4/03/2017)

... στη μνήμη του Δ. Ν. Μαρωνίτη