Ένα ιστολόγιο που άρχισε το ταξίδι του στα ψηφιακά ύδατα με την προσδοκία να αποτελέσει μια γέφυρα επικοινωνίας με μαθητές, εκπαιδευτικούς, φίλους...