3ο Πανελλήνιο Συνέδριο e Twinning: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» (Πάτρα 25-27/11/2016)