Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο (με διεθνή συμμετοχή) για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας (Λάρισα, 21-23/10/2016)