1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: Οπτικοακουστικός γραμματισμός στην Εκπαίδευση (Θεσσαλονίκη 24-26/06/2016)